+ ثبت آگهی جدید | ثبت نام | ورود | خانه
 • Organ2230

آخرین آگهی ها

 • دستگاه گلدوزی کامپیوتری اورگان
  دستگاه گلدوزی کامپیوتری اورگان
  ماشین آلات - مشهد (خراسان رضوی) - ۲۱:۴۷ ، دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ توافقی

  به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 05138849953 05138849952 با مدیریت: مجید ذوالفقار...

 • دستگاه گلدوزی کامپیوتری 33 کله سین سیم
  دستگاه گلدوزی کامپیوتری 33 کله سین سیم
  ماشین آلات - مشهد (خراسان رضوی) - ۲۱:۳۳ ، دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ توافقی

  به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 05138849953 05138849952 با مدیریت: مجید ذوالفقار...

 • دستگاه گلدوزی دو کله
  دستگاه گلدوزی دو کله
  ماشین آلات - مشهد (خراسان رضوی) - ۲۱:۳۱ ، دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ توافقی

  به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 05138849953 05138849952 با مدیریت: مجید ذوالفقار...

 • دستگاه گلدوزی تک کله اورگان
  دستگاه گلدوزی تک کله اورگان
  ماشین آلات - مشهد (خراسان رضوی) - ۲۱:۲۶ ، دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ قیمت: تماس

  به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 05138849953 05138849952 با مدیریت: مجید ذوالفقار...

 • دستگاه قیطان دوز متصل اورگان
  دستگاه قیطان دوز متصل اورگان
  ماشین آلات - مشهد (خراسان رضوی) - ۲۱:۲۲ ، دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ قیمت: تماس

  به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 05138849953 05138849952 با مدیریت: مجید ذوالفقار...

 • دستگاه قیطان دوز اورگان
  دستگاه قیطان دوز اورگان
  ماشین آلات - مشهد (خراسان رضوی) - ۲۱:۲۰ ، دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ قیمت: تماس

  به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 05138849953 05138849952 با مدیریت: مجید ذوالفقار...

 • دستگاه طاقه زن اورگان
  دستگاه طاقه زن اورگان
  ماشین آلات - مشهد (خراسان رضوی) - ۲۱:۱۷ ، دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ قیمت: تماس

  به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 05138849953 05138849952 با مدیریت: مجید ذوالفقار...

 • دستگاه طاقه زن 33 کله
  دستگاه طاقه زن 33 کله
  ماشین آلات - مشهد (خراسان رضوی) - ۲۱:۱۵ ، دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ قیمت: تماس

  به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 05138849953 05138849952 با مدیریت: مجید ذوالفقار...

 • فروش دستگاه بروکنه زنی اورگان
  فروش دستگاه بروکنه زنی اورگان
  ماشین آلات - مشهد (خراسان رضوی) - ۲۱:۱۲ ، دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ توافقی

  به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 05138849953 05138849952 با مدیریت: مجید ذوالفقار...

 • دستگاه بافت دستکش
  دستگاه بافت دستکش
  ماشین آلات - مشهد (خراسان رضوی) - ۲۱:۰۹ ، دوشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۰ توافقی

  به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan به کانال اینستا مابپیوندید: https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery سایت گلدوزان ایران: www. goldozi.com تلفن تماس جهت هماهنگی: 09153140037 05138849953 05138849952 با مدیریت: مجید ذوالفقار...